Så fungerar bonus malus – det nya systemet för skatt och bonus

Snart träder det nya systemet bonus malus i kraft. Från och med första juli 2018 kommer miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid att premieras med en bonus och fordon med höga utsläpp beskattas hårdare. Men vad innebär det egentligen? Ivars Bil reder ut begreppen.

För att öka andelen miljöanpassade fordon, och arbeta för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta, har regering och riksdag fattat beslut om det nya systemet.

Till att börja med är det bara nya personbilar klass I och II samt lätta bussar och lätta lastbilar som kommer att omfattas. Alltså fordon som tas i bruk och blir skattepliktiga 1 juli 2018 eller senare. För de bilar som redan finns ute på vägarna kommer fordonsskatten inte att ändras.

I korta drag innebär de nya reglerna att:

  • den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar tas bort. För dig som redan har det blir det ingen förändring. Däremot kommer inga nya bilar att få detta efter att bonus malus införts.
  • supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för sk klimatbonusbilar med låga utsläpp.
  • bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare får en förhöjd fordonsskatt – malus – under de tre första åren från det att fordonet blir tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

Så funkar det med bonusen

Bonusen räknas ut enligt flera olika parametrar och förutsättningar, beroende på om du är privatperson eller företag. Den kan högst motsvara 25 procent av nypriset. Om du har en ren elbil eller vätgasbil med nollutsläpp kan du få upp till 60 000 kr i bonus. Bonusen minskar sedan med 833 kronor per gram koldioxid som bilen släpper ut enligt Vägtrafikverket.

För dig som har en bil som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel fordonsgas (biogas och naturgas), blir bonusen minst 10 000 kronor.

Vi har koll

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om det nya systemet och vad som är viktigt att tänka på när du tänker köpa eller leasa en ny bil, som privatperson eller i företaget.

Hitta till oss

Öppettider

Måndag - Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00

Hitta till oss

Öppettider

Måndag-Fredag 08.00-17.00